• ایمان عباسپور کازرونی تحصیلات : برق
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : برق
  پست الکترونیک : abaspoor@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  ثریا غراوی تحصیلات : کامپیوتر
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : کامپیوتر
  پست الکترونیک : gharravi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  حجت مؤید تحصیلات : مهندسی کامپیوتر
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : هوش مصنوعی
  پست الکترونیک : moayed@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  زهرا کیوانلو شهرستانکی تحصیلات : کامپیوتر
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : کامپیوتر
  پست الکترونیک : keivanlo@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  علی قربانیان تحصیلات : صنایع
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : صنایع
  پست الکترونیک : ali.ghorbanian83@gmail.com
  تلفن : 05837266530
  فاطمه حورعلی تحصیلات : دکتری مهندسی برق
  سمت : عضو هیات علمی
  زمینه پژوهش : پردازش تصویر، بازشناسی الگو، بینایی کامپیوتر
  پست الکترونیک : f.hourali@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  محسن محمدی تحصیلات : فناوری اطلاعات
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : سیستم های اطلاعاتی
  پست الکترونیک : mohsen@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  آبتین بوستانی تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی صنایع
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : تحقیق در عملیات- مدیریت زنجیره تامین- پایداری
  پست الکترونیک : a_boostani@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  ابوالفضل رحیمی نژاد تحصیلات : دکتری
  سمت : هیئت علمی
  زمینه پژوهش : برق قدرت
  پست الکترونیک : arahiminejad@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 09128026345
  حسن مسلمی تحصیلات : کارشناسی ارشد
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : پردازش تصویر ، پردازش سیگنال، سونار، رادار
  پست الکترونیک : h.moslemi@esfarayen.ac.ir , moslemi.bezanaj@yahoo.com
  تلفن : 05837266530 داخلی 219
  دکتر علی خرسند زاک تحصیلات : دکتری تخصصی نانو فیزیک
  سمت : دانشیار - هیأت علمی
  زمینه پژوهش : نانو
  پست الکترونیک : a.khorsand@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  سارا متولی حقیقی تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی صنایع
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مهندسی صنایع
  پست الکترونیک : s.motevali@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  عاطفه بقاییان تحصیلات : صنایع
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : صنایع
  پست الکترونیک : baghaian.atefe@yahoo.com
  تلفن : 05837266530
  علی رضا کربلائی تحصیلات : دکتری تخصصی برق - قدرت
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مبدلهای الکترونیک قدرت، انرژیهای تجدیدپذیر (سیستمهای فتوولتائیک)
  پست الکترونیک : Karbalaei585@gmail.com
  تلفن : 05837266530
  فرهنگ پدیداران مقدم تحصیلات : دکتری فناوری اطلاعات
  سمت : هیأت علمی
  زمینه پژوهش : سامانه های تحت وب
  پست الکترونیک : padidaran@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266531
  مهدی احمدی تحصیلات : دکتری مهندسی برق - کنترل
  سمت : عضو هیات علمی
  زمینه پژوهش : تئوری کنترل (مدلهای چندگانه - پیش بین - بهینه) ، تشخیص و تحمل پذیری عیب ، مدل های اقتصادی (ارزیابی، تخمین و بهینه سازی)
  پست الکترونیک : mahdiahmadi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 058-37266531
  مهدی نیستانی تحصیلات : مهندسی برق
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : برق
  پست الکترونیک : m.neyestani@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  هادی مهدی پور تحصیلات : دکتری تخصصی- مهندسی برق- مخابرات
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : پردازش سیگنال، تصویر و ویدئو، شناسایی الگو، هوش مصنوعی، رایانش نرم
  پست الکترونیک : mahdipourhadi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530