• برنام امتحانی روز اول


   
    8-10 13-11 14-16
  روز اول         فیزیک۲, ( 30959), گروه 20, کلاس101 
  پروین عنایتی, تعداد 31
  شیمی عمومی مهندسی شیمی, ( 311008), گروه 20
  کلاس 101
  رقیه خالقیان مقدم, تعداد 37
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367) , گروه 20, 
   کلاس 101
  سیدعقیل نسیمی, تعداد 14
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 30
  کلاس101 
  پروین عنایتی, تعداد 41
  عملیات واحد2, ( 311795), گروه 20
  کلاس 102
  , بهگام رحمانی وحید, تعداد 22
  اصول شبیه سازی, ( 311381), گروه 1,
  کلاس 102 
  فاطمه اسحاقی, تعداد 35
  خواص مکانیکی مواد2, ( 311910), گروه 30,
  کلاس 102 
  فاطمه سعیدپور, تعداد 13 

      
  استاتیک, ( 311399), گروه 10
  کلاس 103
  مرتضی دیرانلو, تعداد 13
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 10,
  کلاس 101
  سیدعقیل نسیمی, تعداد 32
  شیمی فیزیک, ( 311751), گروه 25,
  کلاس 103
  غلامرضا حیدری, تعداد 44
  متالوژی مکانیکی, ( 311764), گروه 25,
  کلاس 112
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 30
  دانش خانواده و جمعیت, ( 311367), گروه 11
  کلاس 103
  معصومه کرامتی, تعداد 2
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 1, کلاس112
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 18
  ارزیابی کار و زمان, ( 311377), گروه 1
  کلاس 201
  نسرین روشنی, تعداد 18
  سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه, ( 311547), گروه 10
  کلاس 112
  محمد خوران, تعداد 20
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 11
  کلاس 201
  آسیه محمد نژاد, تعداد 18
  متالوژی فیزیکی مواد 2, ( 311917), گروه 30
  کلاس 202
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 15
  زبان تخصصی, ( 311215), گروه 1
  کلاس 201
  علی روئینی, تعداد 42
  الکترونیک صنعتی, ( 311644), گروه 1 
  کلاس 202
  علی رضا کربلایی, تعداد 15
  مهندسی سطح و پوشش ها, ( 311912), گروه 30
  کلاس 203
  زهرا جمیلی شیروان, تعداد 9
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 2
  کلاس 112
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 21
  مقاومت مصالح ۲, ( 311190), گروه 10
  کلاس 211
  حدیث ژرفی, تعداد 30
   
  فیزیک۲, ( 30959), گروه 3
  کلاس 203
  مژده روئین فرد, تعداد 36
  مقاومت مصالح 2, ( 411177), گروه 10
  کلاس 211
  حدیث ژرفی, تعداد 2
   
  زبان انگلیسی 1, ( 313279), گروه 1
  کلاس 211
  نسرین قصیر, تعداد 34
  ماشینهای افزار یونیورسال۳, ( 111263), گروه 10
  کلاس 212
  حبیب الله صفری, تعداد 9
   
    شیمی آلی مهندسی شیمی, ( 311025), گروه 20
  کلاس 213
  مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 13