• برنام امتحانی روز دهم  برنامه امتحانی روز دهم
    8-10 11-13 14-16
  روز دهم فیزیک۱, ( 30958), گروه 20
  کلاس 101
  علی خرسند زاک, تعداد 43
  خوردگی و حفاظت مواد, ( 311900), گروه 30
  کلاس 101
  غلامرضا حیدری, تعداد 14
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 20
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 48
  عملیات واحد1, ( 311794), گروه 20
  کلاس 102
  ابوالفضل کیان, تعداد

  21
  مبانی مهندسی برق 1, ( 312177), گروه 25
  کلاس 102
  هادی قمری, تعداد 37
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 30
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 40
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 10
  کلاس 103
  علی اکبر روحانی, تعداد 49
  کنترل کیفیت آماری, ( 311375), گروه 1
  کلاس 103
  عاطفه بقائیان, تعداد 20
  مدیریت مالی, ( 311388), گروه 1
  کلاس 102
  جلیل میلانلوئی, تعداد 27
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 30
  کلاس 101
  علی خرسند زاک, تعداد 39
  مقدمات مهندسی نفت, ( 312281), گروه 20
  کلاس 112
  حامد نایب زاده, تعداد 22
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 10
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 43
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 25
  کلاس 101
  علی خرسند زاک, تعداد 46
  الکترو مغناطیس, ( 311219), گروه 1
  کلاس 201
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 43
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 12
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 46
  روشهای شناسایی و آنالیز مواد, ( 311898), گروه 30
  کلاس 112
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 13
  مبانیGISدرمهندسی عمران, ( 311838), گروه 10
  کلاس 202
  صادق خانی کوشکی, تعداد 35
  الکترونیک 2, ( 311246), گروه 1
  کلاس 103
  مهدی نیستانی, تعداد 26
  خوردگی در صنایع, ( 311753), گروه 25
  کلاس 201
  فاطمه غلامی راد, تعداد

  34
  مدیریت و کنترل پروژه, ( 311297), گروه 10
  کلاس 203
  حبیب الله صفری, تعداد 18
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 13
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 2
  تئوری احتمال و کاربرد آن, ( 311358), گروه 1
  کلاس 202
  ابتین بوستانی, تعداد 32
  ساختمان داده و الگوریتم ها, ( 313301), گروه 1
  کلاس 211
  حجت اله 
  مؤيد, تعداد 34
  تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 1
  کلاس 101
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 22
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 1
  کلاس 203
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 27
  الکترو مغناطیس, ( 311489), گروه 10
  کلاس 201
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 1
   
  هیدرولوژی مهندسی, ( 311855), گروه 10
  کلاس 211
  رضا مقصودی, تعداد 24
   
   
   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 11
  کلاس 212
  آسیه محمد نژاد, تعداد 50
   
   
   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 2
  کلاس 203
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 30
   
   
   
  فیزیک الکترونیک, ( 311633), گروه 1
  کلاس 213
  مهدی قاسمی فرد, تعداد 9
   
   
   
  فیزیک۱, ( 30958), گروه 3
  کلاس 303
  مژده روئین فرد, تعداد 37