• برنام امتحانی روز یازدهم


  برنامه امتحانی روز یازدهم
    8-10 11-13 14-16
  روز یازدهم عملیات واحد صنعتی, ( 311749), گروه 25
  کلاس
  101
  حبیب الله صالح آبادی, تعداد 15
  ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 20
  کلاس 101
  صدیقه عباسی, تعداد 35
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 25
  کلاس 101
  معصومه کرامتی, تعداد 44
  ریاضی مهندسی, ( 311977), گروه 30
  کلاس 102
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 13
  ایستایی, ( 311877), گروه 30
  کلاس 102
  مرضیه الهامی, تعداد 10

   
  اصول حسابداری و هزینه یابی, ( 311380), گروه 1
  کلاس 102
  جلیل میلانلوئی, تعداد 14
  اقتصادعمومی۲, ( 311158), گروه 1
  کلاس 103
  طوبی دارابی, تعداد 9
  مقاومت مصالح۱, ( 311174), گروه 10
  کلاس 103
  حدیث ژرفی, تعداد 36
  اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 1
  کلاس 101
  معصومه کرامتی, تعداد 29
  زبان تخصصی نرم افزار, ( 413178), گروه 1
  کلاس 112
  محسن محمدی, تعداد 8
  ماشین ابزار تولیدی, ( 411287), گروه 10
  کلاس 112
  حبیب الله صفری, تعداد 4

   
  اصول مهندسی آب و فاضلاب, ( 311857), گروه 10
  کلاس 103
  جواد حسن پور, تعداد 33
  روش پژوهش و ارائه, ( 311941), گروه 1
  کلاس 201
  علی روئینی, تعداد 20

   
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311201), گروه 1
  کلاس 201
  مهدی احمدی, تعداد 14
  اخلاق وتربیت اسلامی, ( 111260), گروه 10
  کلاس 101
  معصومه کرامتی, تعداد 2
  ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 22
  کلاس 102
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 21
  ماشینهای افزار تولیدی, ( 111264), گروه 10
  کلاس 112
  حبیب الله صفری, تعداد 7
   
  مکانیک سیالات ۱, ( 311185), گروه 10
  کلاس 202
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد 21
  زبان تخصصی, ( 311224), گروه 1
  کلاس 202
  پریسا سامی, تعداد 26
   
    ایجاد بانکهای اطلاعاتی, ( 413292), گروه 1
  کلاس 203
  محسن محمدی, تعداد 7
   
   
   
  ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 21
  کلاس 101
  صدیقه عباسی, تعداد 19
   
   
   
  زبان تخصصی, ( 311224), گروه 2
  کلاس 211
  محسن محمدی, تعداد 30