• برنام امتحانی روز دوازدهم


  برنامه امتحانی روز دوازدهم
    8-10 11-13 14-16
  روز دوازدهم معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 20
  کلاس 101
  سمیه گرایلو, تعداد 52
  مقدمه ای بر علوم زیستی, ( 311013), گروه 20
  کلاس 101
  عاطفه حاجیان, تعداد 39
  فرآیندهای پتروشیمی, ( 312283), گروه 20
  کلاس101
  محدثه نظری, تعداد 30
  معادلات دیفرانسیل, ( 311031), گروه 30
  کلاس 101
  سمیه گرایلو, تعداد 10
  شیمی فیزیک مهندسی شیمی, ( 311796), گروه 20
  کلاس 102
  بهگام رحمانی وحید, تعداد 29
  متالوژی جوشکاری و عملیات حرارتی, ( 311766), گروه 25
  کلاس 102
  زهرا جمیلی شیروان, تعداد 31
  ریخته گری فلزات غیر آهنی, ( 311914), گروه 30
  کلاس 102
  رضا چاره خواه, تعداد 23
  شیمی عمومی 1, ( 311014), گروه 25
  کلاس 103
  مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 38
  مبانی مهندسی برق, ( 311879), گروه 30
  کلاس 103
  هادی قمری, تعداد 15
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 1
  کلاس 103
  حمید دارابی, تعداد 40
  خواص مکانیکی مواد 1, ( 311885), گروه 30
  کلاس 112
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 15
  طرح ریزی واحد های صنعتی, ( 311379), گروه 1
  کلاس 112
  فاطمه اسحاقی, تعداد 15
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 10
  کلاس 101
  سمیه گرایلو, تعداد 43
  ایمنی در صنایع, ( 311756), گروه 25
  کلاس 201
  حمزه افراسیابی, تعداد 38
  مقاومت مصالح 2, ( 311842), گروه 10
  کلاس 201
  ناصر چراقی, تعداد 30
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 2
  کلاس 112
  محبوبه سادات حسینی نسب, تعداد 23
  مدیریت و کنترل پروژه, ( 311376), گروه 1
  کلاس 202
  ابتین بوستانی, تعداد 41
  نقشه کشی صنعتی ۲, ( 311298), گروه 10
  کلاس 202
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 15
  طراحی سیستم های ریزپردازنده ای, ( 311630), گروه 1
  کلاس 201
  مهدی نیستانی, تعداد 11
  تاسیسات مکانیکی و برقی, ( 311835), گروه 10
  کلاس 203
  یوسف لعل بهرامپور, تعداد 33
  نقشه کشی صنعتی ۲, ( 311298), گروه 11
  کلاس 202
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 13
  معادلات دیفرانسیل, ( 310973), گروه 3
  کلاس 202
  مصطفی عابدی, تعداد 17
  نقشه کشی صنعتی ۱, ( 311171), گروه 10
  کلاس 211
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 16
  سیستمهای دیجیتال 1, ( 311248), گروه 1
  کلاس 203
  علی رضا کربلایی, تعداد 15
  طراحی زبان های برنامه سازی, ( 311398), گروه 1
  کلاس 203
  فتانه نودهی, تعداد 6
  مکانیک سیالات ۲, ( 311186), گروه 10
  کلاس 212
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد 23
  روشهای تولید و کارگاه, ( 311299), گروه 10
  کلاس 211
  حبیب الله صفری, تعداد 23
  زبان تخصصی, ( 313320), گروه 1
  کلاس 211
  سارا متولی حقیقی, تعداد 15
  خواص مکانیکی مواد 1, ( 311516), گروه 10
  کلاس 213
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 1
  مهارتهای زندگی دانشجویی, ( 314277), گروه 2
  کلاس 212
  سیما سادات امانی, تعداد 25
  زبان های برنامه نویسی, ( 313304), گروه 1
  کلاس 203
  فتانه نودهی, تعداد 17
   
   
   
  مهارتهای زندگی دانشجویی, ( 314277), گروه 1
  کلاس 213
  سولماز یارشیر, تعداد 18
     
   
   
  مهارتهای زندگی دانشجویی, ( 314277), گروه 3
  کلاس 303
  علی قربانی شیراز, تعداد 30
     
   
   
  سیگنال ها و سیستم ها, ( 311234), گروه 1
  کلاس 304
  حسن مسلمی, تعداد 44
     
   
   
  مهارتهای زندگی دانشجویی, ( 314277), گروه 10
  کلاس 305
  الهام گیاهی, تعداد 27
     
   
   
  مهارتهای زندگی دانشجویی, ( 314277), گروه 11
  کلاس 305
  الهام گیاهی, تعداد 29