• برنام امتحانی روز دوم


  برنامه امتحانی روز دوم
    8-10 11-13 14-16
  روز دوم کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی,(311801), گروه 20
  کلاس 101
  ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 17
  انتقال جرم, ( 311793), گروه 20
  کلاس 101
  محدثه نظری, تعداد 26
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 20
  کلاس 101
  حسین یوسفی فر, تعداد 65
  مکانیک مواد, ( 311878), گروه 30
  کلاس 102
  مصطفی دادخواه, تعداد 12
  تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی, ( 311758), گروه 25
  کلاس 102
  بهگام رحمانی وحید, تعداد 23
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 10
  کلاس 102
  محمد جواد طیبی, تعداد 33
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 310996), گروه 25
  کلاس 103
  سیده نسیم ربانی, تعداد 48
  اصول حفاظت محیط زیست, ( 311782), گروه 25
  کلاس 103
  عاطفه حاجیان, تعداد 22
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 25
  کلاس 103
  محمد نوری, تعداد 50
  مکانیک سیالات, ( 311263), گروه 25
  کلاس 112
  پویان فیضی, تعداد 13
  عملیات حرارتی, ( 311908), گروه 30
  کلاس 112
  زهرا جمیلی شیروان, تعداد 19
  تحلیل سیستم ها, ( 311382), گروه 1
  کلاس 112
  فاطمه اسحاقی, تعداد 17
  علم مواد, ( 311202), گروه 1
  کلاس 201
  میثاق قمری, تعداد 40
  آمار مهندسی, ( 311370), گروه 1
  کلاس 201
  سارا متولی حقیقی, تعداد 27
  مقاومت مصالح, ( 312179), گروه 25
  کلاس 201
  امین نباتی, تعداد 21
  کنترل صنعتی, ( 311651), گروه 1
  کلاس 202
  مهدی احمدی, تعداد 12
  آمار و احتمالات مهندسی, ( 311006), گروه 10
  کلاس 202
  طیبه محمدزاده ثانی, تعداد 54
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 1
  کلاس 202
  سکینه نوری, تعداد 25
  شبیه سازی کامپیوتر, ( 313316), گروه 1
  کلاس 203
  جلال امامی, تعداد 6
  مکانیک خاک 1, ( 311816), گروه 10
  کلاس 203
  مرتضی دیرانلو, تعداد 25
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 2
  کلاس 203
  معصومه کرامتی, تعداد 37
  شبیه سازی کامپیوتر, ( 413278), گروه 1
  کلاس 203
  جلال امامی, تعداد 7
  ترمودینامیک۱, ( 311176), گروه 10
  کلاس 211
  امین نباتی, تعداد 19
  زبان تخصصی, ( 311475), گروه 10
  کلاس 211
  ابوالفضل فرزی, تعداد 30
  مهندسی نرم افزار, ( 413182), گروه 1
  کلاس 103
  سیده نسیم ربانی, تعداد5
  مدارهای الکتریکی ۱, ( 311205), گروه 1
  کلاس 212
  علی رضا کربلایی, تعداد 41
  اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 11
  کلاس 212
  محمدرضا امینی فر, تعداد 33
  مهندسی نرم افزار, ( 31306), گروه 1
  کلاس 103
  سیده نسیم ربانی, تعداد 9
    مبانی مهندسی برق ۱, ( 311197), گروه 10
  کلاس 213
  صالح محمدی, تعداد 31
      دینامیک و ارتعاشات, ( 411180), گروه 10
  کلاس 303
  مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 5
      سیستم های دیجیتال 2, ( 311251), گروه 1
  کلاس 304
  مهدی نیستانی, تعداد 20
  سیستم های عامل, ( 31169), گروه 1
  کلاس 305
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 19
      ریاضیات مهندسی پیشرفته, ( 512279), گروه 20
  کلاس 407
  ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 4
      اندیشه اسلامی 1, ( 31293), گروه 3
  کلاس 203
  معصومه کرامتی, تعداد 35