• برنام امتحانی روز چهارم


  برنامه امتحانی روز چهارم
    8-10 11-13 14-16
  روز چهارم آنالیز متالوژی شکست, ( 311780), گروه 25
  کلاس
  101
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 29
  مقدمه ای بر مهندسی شیمی, ( 312280), گروه 20
  کلاس 101
  حامد نایب زاده, تعداد 49
  آشنایی با منابع اسلامی, ( 31298), گروه 25
  کلاس 101
  محمدرضا امینی فر, تعداد 34
  سیستم های اطلاعات مدیریت, ( 311394), گروه 1
  کلاس 102
  سارا متولی حقیقی, تعداد 24
  الکتروشیمی, ( 311759), گروه 25
  کلاس 102
  مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 40
  مهندسی پی, ( 311818), گروه 10
  کلاس 102
  مرتضی دیرانلو, تعداد 10
  استاتیک, ( 311172), گروه 11
  کلاس 103
  محمد خوران, تعداد 23
  تحلیل سازه ها 1, ( 311808), گروه 10
  کلاس 103
  امین خزائی, تعداد 30
  آشنایی با منابع اسلامی, ( 31298), گروه 11
  کلاس 101
  محمدرضا امینی فر, تعداد 38
  شبکه های کامپیوتری, ( 31176), گروه 1
  کلاس 112
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 18
  مدارهای الکتریکی, ( 31161), گروه 1
  کلاس 112
  مهتاب سادات شریفیان, تعداد 15
  متون اسلامی, ( 311272), گروه 10
  کلاس 101
  محمدرضا امینی فر, تعداد 2
  استاتیک, ( 311493), گروه 10
  کلاس 103
  محمد خوران, تعداد 4
    ماشین های الکتریکی 1, ( 311222), گروه 1
  کلاس 103
  علی رضا کربلایی, تعداد 16
  مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 2
  کلاس 201
  اسما باقری, تعداد 8
  معماری کامپیوتر, ( 31167), گروه 1
  کلاس 112
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 27