• برنام امتحانی روز پنجم


  برنامه امتحانی روز پنجم
    8-10 11-13 14-16
  روز پنجم محاسبات عددی, ( 310975), گروه 20
  کلاس 101
  مصطفی ساجدی, تعداد 22
  مکانیک سیالات 1, ( 311743), گروه 20
  کلاس 101
  پویان فیضی, تعداد 37
  استاتیک و مقاومت مصالح, ( 311027), گروه 20
  کلاس 101
  مجید قربانی ایزدی, تعداد 34
  استاتیک و مقاومت مصالح, ( 311360), گروه 1
  کلاس 102
  رضا مقصودی, تعداد 20
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311011), گروه 10
  کلاس 102
  مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 34
  روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی, ( 311752), گروه 25
  کلاس 102
  مریم حسن پور, تعداد 15
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 30
  کلاس 101
  مصطفی ساجدی, تعداد 22
  تست های غیرمخرب, ( 311767), گروه 25
  کلاس 103
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 17
  اصول شکل دهی مواد 1, ( 311895), گروه 30
  کلاس 103
  فاطمه غلامی راد, تعداد 25
  متالوژی فیزیکی, ( 311762), گروه 25
  کلاس 103
  میثاق قمری, تعداد 31
  آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی, ( 311876), گروه 30
  کلاس 112
  میثاق قمری, تعداد 38
  فارسی, ( 31299), گروه 25
  کلاس 112
  حیدرعلی شکاکی, تعداد 55
  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 1
  کلاس 112
  سمیه قربانی پور, تعداد 42
  متالوژی فیزیکی مواد 1, ( 311887), گروه 30
  کلاس 201
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 18
  اصول مدیریت و تئوری سازمان, ( 311383), گروه 1
  کلاس 201
  حمزه افراسیابی, تعداد 28
  راهسازی, ( 311822), گروه 10
  کلاس 201
  مرتضی دیرانلو, تعداد 19
  استاتیک, ( 311161), گروه 25
  کلاس 202
  محمد خوران, تعداد 29
  فارسی, ( 31299), گروه 11
  کلاس 202
  محمد قاسمی فرد, تعداد 43
  زبان تخصصی مکانیک, ( 311296), گروه 10
  کلاس 202
  حبیب الله صفری, تعداد 18
  بررسی های غیر مخرب, ( 311345), گروه 30
  کلاس 103
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 5
  ماشین های الکتریکی 2, ( 311213), گروه 1
  کلاس 203
  علی رضا کربلایی, تعداد 16
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 1
  کلاس 112
  سمیه قربانی پور, تعداد 38
  ریاضیات گسسته, ( 311209), گروه 1
  کلاس 203
  مصطفی عابدی, تعداد 27
  فارسی, ( 31299), گروه 1
  کلاس 211
  دکتریوسف علی یوسف نژاد, تعداد 44
  پردازش سیگنال های دیجیتال, ( 311641), گروه 1
  کلاس 203
  اسما باقری, تعداد 25
  ریاضی گسسته, ( 412980), گروه 1
  کلاس 203
  مصطفی عابدی, تعداد 8
   
  زبان تخصصی, ( 411279), گروه 10
  کلاس 202
  حبیب الله صفری, تعداد 2
  ریاضیات گسسته, ( 311227), گروه 10
  کلاس 203
  مصطفی عابدی, تعداد 5
   
  زبان فنی, ( 111237), گروه 10
  کلاس 202
  حبیب الله صفری, تعداد 2
  سمینار, ( 512284), گروه 20
  کلاس 406
  محدثه نظری, تعداد 4
   
  روشهای محاسبات عددی, ( 311004), گروه 10
  کلاس 211
  سمیه اسماعیل زاده, تعداد 4
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311011), گروه 11
  کلاس 102
  مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 16
   
  برنامه نویسی وب, ( 313314), گروه 1
  کلاس 212
  فتانه نودهی, تعداد 15
  استاتیک, ( 311161), گروه 26
  کلاس 202
  محمد خوران, تعداد 24
   
  متالوژی فیزیکی, ( 311762), گروه 26
  کلاس 103
  میثاق قمری, تعداد 18