• برنام امتحانی روز ششم


  برنامه امتحانی روز ششم
    8-10 11-13 14-16
  روز ششم شیمی تجزیه, ( 311023), گروه 20
  کلاس 101
  رقیه خالقیان مقدم, تعداد 38
  مبانی مهندسی برق 2, ( 312178), گروه 25
  کلاس 101
  هادی قمری, تعداد 28
  سینتیک و طراحی راکتور, ( 311798), گروه 20
  کلاس 101
  محدثه نظری, تعداد 17
  مکانیک سیالات, ( 311819), گروه 10
  کلاس 102
  رضا مقصودی, تعداد 33
  ارتعاشات مکانیکی, ( 311194), گروه 10
  کلاس 102
  حدیث ژرفی, تعداد 24
  انقلاب اسلامی, ( 31296), گروه 30
  کلاس 102
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 47
  اقتصاد مهندسی, ( 311359), گروه 1
  کلاس 103
  ابتین بوستانی, تعداد 40
  احتمال مهندسی, ( 311007), گروه 1
  کلاس 103
  ابتین بوستانی, تعداد 39
  برنامه ریزی تولید, ( 311378), گروه 1
  کلاس 103
  عاطفه بقائیان, تعداد 25
  کنترل کیفیت, ( 411282), گروه 10
  کلاس 112
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 5
  بازیابی اطلاعات, ( 313312), گروه 1
  کلاس 112
  محسن محمدی, تعداد 26
  انقلاب اسلامی, ( 31296), گروه 1
  کلاس 102
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 47
  تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1, ( 311250), گروه 1
  کلاس 201
  علی رضا کربلایی, تعداد 13
  مدارهای منطقی, ( 31163), گروه 1
  کلاس 201
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 46
  انقلاب اسلامی, ( 31296), گروه 10
  کلاس 102
  محمد حسن بهنام فر, تعداد 40
  پدیده های انتقال, ( 311882), گروه 30
  کلاس 202
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 24
  کارگاه فلزکاری, ( 111239), گروه 10
  کلاس 202
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 8
  انقلاب اسلامی, ( 31296), گروه 2
  کلاس 112
  علی انصاری فر, تعداد 27
  شیمی تجزیه, ( 311018), گروه 26
  کلاس 101
  رقیه خالقیان مقدم, تعداد 36
    انتقال حرارت ۱, ( 311192), گروه 10
  کلاس 201
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد 13
      امار و احتمال مهندسی, ( 311361), گروه 1
  کلاس 202
  طیبه محمدزاده ثانی, تعداد 43
      آمار و احتمالات مهندسی, ( 412977), گروه 1
  کلاس 202
  طیبه محمدزاده ثانی, تعداد 5
      انتقال حرارت 1, ( 311925), گروه 10 
  کلاس 201
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد1