• برنام امتحانی روز هفتم
  برنامه امتحانی روز هفتم
    8-10 11-13 14-16
  روز هفتم ریاضی۱, ( 30977), گروه 20
  کلاس 101
  زهرا وردی, تعداد 41
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 310996), گروه 20
  کلاس 101
  جلال امامی, تعداد 51
  دینامیک, ( 311468), گروه 10
  کلاس 101
  رضا حقانی حسن آبادی, تعداد 46
  مکانیک سیالات 2, ( 311785), گروه 20
  کلاس 102
  حامد نایب زاده, تعداد 32
  خواص مواد, ( 311521), گروه 25
  کلاس 102
  میثاق قمری, تعداد 18
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 30
  کلاس 102
  معصومه کرامتی, تعداد 33
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 30
  کلاس 103
  طیبه محمدزاده ثانی, تعداد 37
  مبانی مهندسی برق, ( 311371), گروه 1
  کلاس 103
  فرزانه ایزدی نسب, تعداد 31
  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات, ( 311384), گروه 1
  کلاس 103
  نسرین روشنی, تعداد 38
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 10
  کلاس 112
   صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد

  31
  سازه های بتن آرمه 1, ( 311810), گروه 10
  کلاس 112
  رضا مقصودی, تعداد 29
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 1
  کلاس 112
  سکینه نوری, تعداد 36
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 25
  کلاس 101
  زهرا وردی, تعداد 43
  محاسبات عددی, ( 310997), گروه 10
  کلاس 201
  سمیه اسماعیل زاده, تعداد 31
  ماشین آلات ساختمانی در راهسازی, ( 311870), گروه 10
  کلاس 201
  آرمین رحیمی, تعداد 27
  سینتیک مواد, ( 311889), گروه 30
  کلاس 201
  غلامرضا حیدری, تعداد 19
  محاسبات عددی, ( 310975), گروه 10
  کلاس 201
  سمیه اسماعیل زاده, تعداد 9
  ریاضی مهندسی, ( 311182), گروه 10
  کلاس 202
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد 29
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 1
  کلاس 202
  حمید دارابی, تعداد 27
    اصول سیستم های مخابراتی, ( 311252), گروه 1
  کلاس 203
  اسما باقری, تعداد 22
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 2
  کلاس 202
  حمید دارابی, تعداد 35
    اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 2
  کلاس 102
  معصومه کرامتی, تعداد 29
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 11
  کلاس 112
  صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد

  45
    سیستمهای اندازه گیری, ( 411179), گروه 10
  کلاس 211
  یوسف لعل بهرامپور, تعداد 5
  طراحی سیستم های تهویه مطبوع ۱, ( 311456), گروه 10
  کلاس 203
  مرتضی سعادت طرقی, تعداد 18
    ریز پردازنده و زبان اسمبلی, ( 311241), گروه 1
  کلاس 212
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 26
  مدارهای مخابراتی, ( 311629), گروه 1
  کلاس 211
  اسما باقری, تعداد 21
    دینامیک, ( 311494), گروه 10
  کلاس 101
  رضا حقانی حسن آبادی, تعداد 1
  زبان تخصصی, ( 312277), گروه 25
  کلاس 212
  ابوالفضل کیان, تعداد 32
     
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 3
  کلاس 213
  مصطفی عابدی, تعداد 35
     
  طراحی شی گرای سیستم ها, ( 311706), گروه 1
  کلاس 303
  فتانه نودهی, تعداد 6
     
  طراحی سیستمهای شی گرا, ( 413293), گروه 1
  کلاس 303
  فتانه نودهی, تعداد 6

   
     
  بناهای آبی, ( 311851), گروه 10
  کلاس 304
  بهنوش کاویانی, تعداد 17
     
  زبان تخصصی مهندسی شیمی, ( 311335), گروه 20
  کلاس 212
  ابوالفضل کیان, تعداد 3