• برنام امتحانی روز هشتم  برنامه امتحانی روز هشتم
    8-10 11-13 14-16
  روز هشتم ترمودینامیک مهندسی شیمی ا, ( 311787), گروه 20
  کلاس 101
  مریم حسن پور, تعداد 43
  انتقال حرارت 2, ( 311790), گروه 20
  کلاس 101
  صدیقه عباسی, تعداد 22
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 20
  کلاس 101
  حسن حقانی زاده, تعداد 41
  مقاومت مصالح ۱, ( 311467), گروه 10
  کلاس 102
  رضا مقصودی, تعداد 33
  اصول انجماد و ریخته گری, ( 311890), گروه 30
  کلاس 102
  زهرا جمیلی شیروان, تعداد 15
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 10
  کلاس 102
  شیوا سادات نوروززاده, تعداد 36
  آشنایی با محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار, ( 311754), گروه 25
  کلاس 103
  حامد نایب زاده, تعداد 12
  برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1, ( 311374), گروه 1
  کلاس 103
  عاطفه بقائیان, تعداد 23
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 30
  کلاس 103
  وجیهه احسانی, تعداد 42
  شیمی فیزیک مواد, ( 311883), گروه 30
  کلاس 112
  جواد اسماعیل زاده, تعداد 21
  ریاضی مهندسی, ( 311182), گروه 1
  کلاس 112
  مهدی احمدی, تعداد 35
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 1
  کلاس 112
  نسرین قصیر, تعداد 22
  موازنه انرژی ومواد, ( 311748), گروه 25
  کلاس 201
  رقیه خالقیان مقدم, تعداد 36
  سازه های فولادی 1, ( 311813), گروه 10
  کلاس 201
  امین خزائی, تعداد 18
  مهندسی فاکتورهای انسانی, ( 311393), گروه 1
  کلاس 201
  سارا متولی حقیقی, تعداد 25
  جبر خطی, ( 311357), گروه 1
  کلاس 202
  حمید دارابی, تعداد

  33
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 11
  کلاس 202
  سیدمجید میرزایی, تعداد 31
  اقتصاد مهندسی, ( 311253), گروه 1
  کلاس 202
  مهدی احمدی, تعداد 37
  جوشکاری و اتصال مواد, ( 311902), گروه 30
  کلاس 203
  زهرا جمیلی شیروان, تعداد 9
  ماشینهای کنترل عددی, ( 311304), گروه 10
  کلاس 203
  محمد خوران, تعداد 20
  طراحی اجزا ۱, ( 311188), گروه 10
  کلاس 203
  حدیث ژرفی, تعداد 34
  تجزیه و تحلیل تصمیم گیری, ( 311395), گروه 1
  کلاس 211
  نسرین روشنی, تعداد 32
  فیزیک مکانیک, ( 111167), گروه 10
  کلاس 211
  رضا حقانی حسن آبادی, تعداد 1
  اصول شکل دادن فلزات, ( 411283), گروه 10
  کلاس 211
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 4
  متره و برآورد پروژه, ( 311825), گروه 10
  کلاس 102
  رضا مقصودی, تعداد 21
  مدارهای الکتریکی و الکترونیکی, ( 313296), گروه 1
  کلاس 212
  علی رضا کربلایی, تعداد 47
  زبان خارجی, ( 311274), گروه 2
  کلاس 112
  نسرین قصیر, تعداد 26
  دینامیک, ( 311173), گروه 10
  کلاس 212
  مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 26
    مهندسی نرم افزار 1, ( 313302), گروه 1
  کلاس 212
  پریسا سامی, تعداد 22
  مدارهای پالس و دیجیتال, ( 313305), گروه 1
  کلاس 213
  صالح محمدی, تعداد 16
    مهندسی نرم افزار 1, ( 313302), گروه 2
  کلاس 213
  محسن محمدی, تعداد 23
  امار و احتمالات مهندسی, ( 30957), گروه 10
  کلاس 303
  طیبه محمدزاده ثانی, تعداد 6
     
  مهندسی اینترنت, ( 31318), گروه 1
  کلاس 304
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 12
     
  مهندسی اینترنت, ( 413280), گروه 1
  کلاس 304
  فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 8
     
  زبان ماشین و اسمبلی, ( 413177), گروه 1
  کلاس 305
  جلال امامی, تعداد 5
     
  ترمودینامیک, ( 111179), گروه 26
  کلاس 101
  مریم حسن پور, تعداد

  26
     
  مقاومت مصالح ۱, ( 311467), گروه 11
  کلاس 311
  حدیث ژرفی, تعداد 21