• برنام امتحانی روز نهم  برنامه امتحانی روز نهم
    8-10 11-13 14-16
  روز نهم اصول پیرو متالوژی, ( 311892), گروه 30
  کلاس 101
  مرتضی حاجی زاده, تعداد 21
  تحقیق در عملیات 1, ( 311369), گروه 1
  کلاس 101
  ابتین بوستانی, تعداد 28
  روشهای پیشگیری از خوردگی, ( 311761), گروه 25
  کلاس 101
  فاطمه غلامی راد, تعداد 40
  برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311203), گروه 1
  کلاس 102
  سیده نسیم ربانی, تعداد 18
  طراحی قالب, ( 411281), گروه 10
  کلاس 102
  حسن غفوریان نصرتی, تعداد 6
  مدل های احتمالی و تئوری صف, ( 311387), گروه 1
  کلاس 102
  ابتین بوستانی, تعداد 22
  روش های اجرای ساختمان, ( 311821), گروه 10
  کلاس 103
  رضا مقصودی, تعداد 24
  طراحی واسط کاربر, ( 313313), گروه 1
  کلاس 103
  سیده نسیم ربانی, تعداد 20
  سرامیک ها و دیرگدازها, ( 311903), گروه 30
  کلاس 103
  میثاق قمری, تعداد 20
  الکترونیک 3, ( 313300), گروه 1
  کلاس 112
  ملیحه روح پرور, تعداد 13
  برنامه نویسی پیشرفته, ( 313317), گروه 1
  کلاس 112
  سیده نسیم ربانی, تعداد 7
  شیمی تجزیه, ( 311018), گروه 25
  کلاس 112
  رقیه خالقیان مقدم, تعداد 5
  آزمون نرم افزار, ( 311477), گروه 1
  کلاس 201
  جلال امامی, تعداد 17
  الکتریسیته صنعتی وکارگاه, ( 111244), گروه 10
  کلاس 201
  حسن مسلمی, تعداد 8
  مصالح ساختمانی و ازمایشگاه, ( 311470), گروه 10
  کلاس 201
  فرزاد پور حسین, تعداد 48
      برنامه نویسی کامپیوتر, ( 310996), گروه 10
  کلاس 202
  مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 16
     
   
  مدار الکتریکی 2, ( 311223), گروه 1
  کلاس 203
  علی رضا کربلایی, تعداد 27
     
   
  اصول طراحی کامپایلر, ( 311243), گروه 1
  کلاس 211
  فتانه نودهی, تعداد 21
     
   
   
  اصول الکتروشیمی و خوردگی, ( 311517), گروه 10
  کلاس 101
  فاطمه غلامی راد, تعداد 1