اخبار مجتمع

قرارگیری نام عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست یک درصدِ دانشمندان برتر جهان دکتر محمد حاتمی ریاست مجتمع آموزش عالی اسفراین در جمع یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان قرار گرفت. شنبه 28 آبان 1401 ساعت 13:35
انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی دانشگاه برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجوئی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در سال تحصیلی 1402-1401 شنبه 21 آبان 1401 ساعت 14:1
قرارگیری نام سه عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست ۲ درصدِ دانشمندان برتر جهان بر اساس پژوهشی که توسط مجله plos elsevier منتشر شده، فهرست دانشمندان پر استناد در سال ۲۰۲۲ شناسایی و معرفی شدند و سه عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در فهرست دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفتند. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 12:16
بازدید دکتر محمد حاتمی ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از دانشگاه بابیلون کشور عراق رایزنی ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین با رئیس دانشگاه بابیلون و رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه جهت گسترش همکاری های علمی ، بین المللی و بین دانشگاهی یکشنبه 8 آبان 1401 ساعت 10:56
ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشگاه ثبت نام دانشجویان نو ورود مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین شنبه 23 مهر 1401 ساعت 11:46
پورتال مرکز مشاوره برگزاری کارگاه آموزشی " مهارت افزایش تمرکز" شنبه 5 آذر 1401 ساعت 14:31
پورتال مرکز مشاوره برگزاری کارگاه آموزشی " مهارت جرات ورزی و قاطعیت" شنبه 5 آذر 1401 ساعت 14:29
پورتال مرکز مشاوره برگزاری کارگاه آموزشی " بهبود انگیزش تحصیلی" شنبه 5 آذر 1401 ساعت 14:25
پورتال مرکز مشاوره برگزاری کارگاه آموزشی " تقویت مهارت جرات ورزی در جوانان " شنبه 5 آذر 1401 ساعت 14:31
پورتال اداره تربیت بدنی تقدیر از برگزیدگان هفته تربیت بدنی چهار شنبه 2 آذر 1401 ساعت 16:13