دستاوردها

حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲

حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲

حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲ به استناد گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

بیشتر
تولید نانو پودر آلومینای نیمه صنعتی توسط محققین مجتمع آموزش عالی اسفراین

تولید نانو پودر آلومینای نیمه صنعتی توسط محققین مجتمع آموزش عالی اسفراین

اکسید آلومینیوم با نام آلومینا به دلیل پایداری حرارتی و دمای ذوب بالا، مقاومت مکانیکی و خواص عایقی مناسب همواره در قلب تحقیقات زیادی قرار داشته است. این ماده در فازهای مختلفی موجود می باشد اما فاز انتقالی گاما آلومینا به دلیل دارا بودن سطوح بالا و مراکز اسیدی و قلیایی گوناگون، قابلیت استفاده در انواع کاتالیست ها و جاذب ها را دارد. در این اختراع با استفاده از سوخت های آلی، گاما آلومینا با موفقیت تولید شد.

بیشتر