نظرسنجی

نظرسنجی ارباب رجوع
 • 0
 • واحد*واحد مورد مراجعه :
  1
 • علت مراجعه*برای دریافت چه خدمتی مراجعه نمودید:
  2
 • تاریخ مراجعه*
  3
 • ساعت مراجعه*
  4
 • کیفیت پاسخگویی*راهنمایی لازم به‌ صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست، به شما ارائه شده است؟
  زیاد
  متوسط
  کم
  خیلی کم
  5
 • تعداد مراجعه*چندبار برای انجام کار خود به این واحد مراجعه کرده اید؟
  یک بار
  دو بار
  سه بار
  بیشتر از 3 بار
  6
 • مراجعه مکرر*علت مراجعه مکرر را در چه می‌دانید؟
  ناقص بودن مدارک
  عدم حضور متصدی انجام کار
  عدم دقت و تسلط متصدی انجام کار
  قوانین و مقررات دست و پاگیر
  طولانی بودن مراحل انجام کار
  اطلاع‌رسانی ضعیف
  7
 • نحوه رفتار*نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه با شما چگونه بود؟
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  خیلی بد
  8
 • نظرات و پیشنهادات*لطفاً نظرها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید.
  9
 • به منظور امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی در صورت تمایل این قسمت را تکمیل فرمایید.
  10
 • جنسیت*
  خانم
  آقا
  11
 • تحصیلات*
  12
 • شغل*
  13
 • موبایل*
  14
 • پست الکترونیک*
  15