اداره حراست

مدیریت حراست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین به منظور حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ خدمت گزاری و مسوولیت پذیری در برابر مردم، استقرار نظام شایسته سالاری و رعایت قوانین و مقررات، تعامل و همکاری با مدیران برای تحقق اهداف سازمانی، تلاش مجدانه برای شناسایی فرصت ها ، آسیب ها و عوامل تهدید کننده سازمان و پیش گیری از بروز عوامل تهدید و در نهایت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو فعالیت می نماید.


برخی از وظایف حراست

 • حفاظت از اطلاعات پرسنلی، اسناد، اماکن و محیط های تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی.
 • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به ریاست مجتمع.
 • تهیه شناسنامه محیطی، جمع بندی اخبار و تنظیم گزارش های لازم.
 •  پیش بینی و پیش گیری از تحرکات غیر قانونی در مجتمع.
 • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی و آموزش پرسنل برای حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن.
 • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی اماکن و نظارت بر عملکرد اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات.
 • صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم برای پیش گیری از هرگونه سوء استفاده و جعل.
 • ایجاد بایگانی و دبیرخانه محرمانه برای ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده دستگاه.
 • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در مجتمع.
 • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل ها و وظایف محول شده.

منشور سازمانی حراست

با تأسی به تعالیم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور سازمانی حراستها به شرح ذیل می باشد:

 • عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام
 • رعایت موازین و مقررات و ترویج فرهنگ مسوولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در سازمان.
 • تلاش در تامین امنیت شغلی کارکنان
 • رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
 • رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار سازمان
 • تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی افراد متعهد و متخصص
 • تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمان
 • تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای سازمان
 • شناسایی متخلفان و برخورد متناسب و قانونی با آنان
 • بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوری روز
 •  توجه به سه اصل دقت- صحت- سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع
 • اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو