دفتر استعداد های درخشان

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی اسفراین به عنوان مسئول و مجری پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این مجتمع، بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان، از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته واجد شرایط دانشگاه‌های دولتی، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

          
با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.
                       
 
مهلت ارسال مدارک:
15 شهریور ماه
 
نحوه ارسال مدارک:
متقاضیان  مدارک خود را از طریق پست پیشتاز با ذکر موارد زیر بر پشت پاکت
"نام و نام خانوادگی-متقاضی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد"
به آدرس
خراسان شمالی، اسفراین، نبش میدان مادر، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اداره کل آموزش، کد پستی: ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵ ارسال نمایند
 
شرایط عمومی
در زمان ارسال مدارک باید همه نمرات دروس متقاضی تا پایان نیمسال ششم بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم ثبت نهایی شده باشد.
دانشجویان کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) باید پس از شش نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با گذراندن سه چهارم واحد کد رشته کارشناسی خود، جزء پانزده  درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در ۸ نیمسال (۳۱ شهریور ماه) فارغ‌التحصیل گردند. دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفراین که جزء ده درصد بعد از پانزده درصد اول (بیست و پنج درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود) هستند نیز در صورت تمایل می توانند برای استفاده از این تسهیلات اقدام نمایند.
شرایط اختصاصی
این مجتمع تسهیلاتی را برای پذیرش دانشجویان کارشناسی پیوسته (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین تسهیلاتی در رابطه با کیفیت تحصیل آنها در دوره آموزشی در نظر گرفته است که برای آگاهی از تسهیلات و شرایط اختصاصی فایل پیوست را مطالعه نمایید. برخی از تسهیلات عبارتند از:
1- پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال کمک هزینه برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از طریق استعداد درخشان در صورت داشتن معدل کل بالای 16 در بدو ورود
2- پرداخت مبلغ 10.000.000 ریال برای دانشجویان رتبه اول هر رشته گرایش در هر ورودی حداکثر تا دو نیمسال به شرط داشتن حداقل معدل 17 و انتخاب حداقل 9 واحد درسی در نیمسال
3- پرداخت 30.000.000 ریال گرنت پژوهشی به دانشجوی رتبه اول هر رشته گرایش در هر ورودی به شرط داشتن حداقل معدل 17
4- پرداخت کمک هزینه چاپ کتاب تا سقف 30.000.000 ریال و ارائه مقالات در کنفرانس های معتبر داخلی (حداکثر دو مقاله) تا سقف 10.000.000 ریال
5- اهدای تشویقی برای چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی بر مبنای آیین نامه تشویقی مقالات
 
پس از بررسی مدارک دانشجویان و اعلام افراد واجد شرایط به سازمان سنجش، پذیرش قطعی آنها منوط به تایید سازمان سنجش و وزارت علوم می باشد.
 
رشته و گرایش های مورد پذیرش
این مجتمع در حال حاضر تنها در رشته مهندسی شیمی، گرایش ترموسینتیک و کاتالیست نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نماید.
 
مدارک مورد نیاز
یک نسخه تصویر شناسنامه
 یک نسخه تصویر کارت ملی (پشت و رو)
یک قطعه عکس ۴×۳ که به فرم های اطلاعات آموزشی الصاق شده باشد.
یک نسخه کارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی). 
یک نسخه فرم تکمیل شده اطلاعات آموزشی که عکس متقاضی در محل مربوط الصاق شده است
 
متقاضیان مجتمع آموزش عالی اسفراین نیاز به تایید فرم اطلاعات آموزشی توسط معاونت آموزشی ندارند ولی بقیه موارد باید بطور کامل تکمیل شود.
 
 نکات مهم
مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، مجتمع آموزش عالی اسفراین ﻫﻴﭻ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مدارک ارسال شده به  هیچ وجه به متقاضی ﻋﻮدت داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ شد.
به مدارک ناقص و ارسال شده پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پذیرش اولیه به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید
با توجه به شرایط و ماهیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.
مهلت انصراف دانشجویان، در صورت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون و یا قبولی بدون آزمون در دانشگاه دیگر تا پیش از ثبت اطلاعات دانشجویان پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش می باشد.
در صورت انصراف برخی دانشجویان، مجتمع می تواند از اولویت های بعدی در صورت دارا بودن شرایط برای پذیرش و ثبت نام اقدام نماید.

 

فرم ها و آیین نامه ها