تماس با ما

  جهت ارتباط با مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

با شماره تلفن‌های  4-37266531-058

تماس گرفته و داخلی مورد نظر را شماره‌گیری نمائید.

فکس: 37266539-058

  لطفا برای جستجوی اسامی، نام واحدها و یا سمت از کادر زیر استفاده کنید.

 

واحد/سمتنام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی/مستقیممحل استقرار
دفتر ریاستآقای بخشی زاده213حوزه ریاست-
کارشناس حراستآقای حسین پور246حوزه ریاست-
نظارت و ارزیابیدکتر کرامتی267حوزه ریاست-
مدیریت فرهنگیآقای کاوسی234حوزه ریاست-
کارشناس فرهنگیآقای مقصودی282حوزه ریاست-
مدیریت حقوقیآقای دکتر بهنام فر296حوزه ریاست-
دبیرخانه جذب هیأت علمیخانم دکتر خالقیان215حوزه ریاست-
کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمیآقای پورحسین215حوزه ریاست-
دفتر نهاد رهبریحجت الاسلام آقای امینی فر263حوزه ریاست-
نگهبانینگهبانی مرکزی218حوزه ریاست-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.