• امور آموزش و تحصیلات تکمیلی


  وظايف مدير آموزشي دانشگاه
   
  1- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

  2- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب

  3- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه

  4- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

  5- نظارت بر روند فعاليت هاي طراحي و راه اندازي سيستم جامع اتوماسيون آموزشي دانشگاه

  6- تشكيل پرونده و ثبت نام پذيرفته شدگان مطابق با آئين نامه و شيوه نامه هاي آموزشي

  7- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان

  8- تهيه گزارش هاي كارشناسي پرونده هاي دانشجويان

  9- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي

  10- صدور انواع گواهي هاي تحصيلي براي دانش آموختگان

  11- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

  12- امور مربوط به دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان)

  13- امور مربوط به دانشجويان غيرايراني

  14- مشاركت در برگزاري جشن دانش آموختگان و جشن آغاز سال تحصيلي

  15- ارائه گزارش هاي آماري و تدوين گزارش عملكرد سالانه از فعاليت هاي آموزشي دانشگاه

  16- ارائه مشاوره و اطلاع رساني به دانشجويان در زمينه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي

  17- افزايش مهارت هاي شغلي كاركنان با مشاركت دادن آنان در دوره هاي آموزشي كوتاه