• گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت


        

      
  معرفی مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
   
   ریاست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت، زیر نظر معاونت آموزشی - پژوهشي دانشگاه فعاليت مي ­نمايد و داراي اهداف و شرح وظايفي به شرح ذيل مي­ باشد:

  اهداف:

  - افزايش نقش اساتيد دانشگاه در انجام پروژه­ هاي كاربردي مورد نياز كشور.

  - استفاده از توانايي ­ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات مشـاوره­اي به دستگاه­هاي اجرايي و صنايع كشور.

  - ايجاد زمينه­ هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش ­هاي تقاضا محور

  وظایف:

  - تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، شركت­ها و ادارات دولتي و بخش خصوصي به منظور انعقاد تفاهم­ نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي.

  - بررسي تفاهم­ نامه ­ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها.

  - اطلاع­ رساني به صنايع كشور در خصوص طرح­هاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه.

  - حضور فعال در نمايشگاه­هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح­هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه.

  - هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور.

  - همكاري براي جايابي دانشجويان جهت انجام كارآموزي در صنعت و دستگاههاي اجرايي.

  - انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي پژوهشي مخاطبين به اعضاء هيأت علمي دانشگاه.

  - برگزاري دوره­ هاي كارآفريني جهت توانمندسازي دانشجويان در شرف فارغ ­التحصيلي.