• گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
        
   

  معرفی
  این واحد به عنوان زیر مجموعه ای از معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین راه اندازی گردیده است. این واحد در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندیهای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در راستای نیازهای جامعه گام برمی دارد.

  ماموریت

  • ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با صنایع و همچنین جامعه و به منظور نیل به خودکفایی
  • تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و جامعه
  • ارتقای سطح مهارت های شغلی دانشجویان با برگزاری دوره های تخصصی
  اهداف
  • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
  • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
  • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
  • قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاهیان با مراکز خارج از دانشگاه
  راهبردها
  • ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با صنایع و سازمان‌ها
  • ایجاد مشوق‌هایی در جهت ترغیب دانشگاهیان به همکاری با صنایع و سازمانها
  • معرفی تواناییها و پتانسیل‌های دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در برطرف نمودن مشکلات آنها
  • حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه
  • برگزاری نشست­های مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران صنایع، مسئولین سازمان­ها و ... و هیاًت مدیره­های شهرک­های صنعتی و ...
  • برقراری ارتباط موثر با صنایع برای جذب پروژه­های صنعتی، ارتقای کارآموزی و کمک به اجرای قانون استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی و لایحه خرید دانش فنی
  • ایجاد تسهیلات و در امر بهره­گیری مراکز صنعتی از امکانات دانشگاه و بالعکس