• کارآموزی
          کارآموزی
  معمولا دوره ای یک تا سه ماهه است که دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی بعد از ترم 4 یا 6 (با شراط خاص هر رشته تحصیلی) دوره های کاردانی و کارشناسی در یک مرکز صنعتی یا یک محیط فنی یا اجرایی مرتبط با رشته خود می گذرانند و در طول این دوره با فعالیتهای آن نهاد مرکز کاری آشنا شده و جزئیات فنی و اجرایی آن حرفه را در حد توان فرا میگیرند.
  در پایان این دوره و با مشورت و نظارت استاد راهنما که موظف است در طول دوره بر فعالیت دانشجو نظارت نموده و او را در پیشبرد اهداف دوره راهنمایی نماید، گزارشی در سه نسخه تهیه شده و در اختیار مرکز ارتباط با صنعت، نهاد مربوطه و استاد راهنما قرار می گیرد.
  اهداف دوره:

  1. آشنایی دانشجو با شغل یا مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی اش و همچنین محیط های کاری
  2. امکان تبادل تجربیات با سایر کارآموزان در حین دوره کارآموزی
  3. بکارگیری خلاقیت در حل مسائلی که در حین دوره کارآموزی با آن مواجه میشوند
  4. ایجاد فرصت برای ادامه همکاری با شرکت / سازمان مربوطه
  5. فراگیری یک حرفه توسط دانشجو وامکان ورود دانشجو به بازار کار از طریق آشنایی با آن شغل
  6.  کسب تجربه و جمع آوری اطلاعات بر پایه مدیریت دانش از یک حرفه خاص به منظور افزایش تجربیات آن دانشجو و سایر دانشجویان علاقمند، کسب اطلاعات سودمند از نقاط کور و ضعف های آن شغل توسط نهاد مربوطه و دانشگاه
  7. ارزیابی درس های تئوری آموخته شده در دانشگاه با محیط های واقعی
  8. محک زدن علایق و اطمینان از علایق کاری
  9. معرفی نیروهای کار آینده به نهادهای اجرایی و دریافت پیشنهادات لازم جهت اصلاح روش های آموزشی در دانشگاه ها از طرف نهادهای صنعتی مسئول پذیرش کارآموز
  ضرورت کارآموزي
  آموزش عالي هر کشور، هر اندازه از نظر آموزش هاي تئوريک (هم کلاسيک و هم مدرن) قوي باشد، باز هم در تهيه زمينه رشد اقتصادي و صنعتي نميتواند به تنهايي موفق باشد. همين امر، گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از محيط واقعي کار را توجيه مينمايد. در حال حاضر که دوره مدرک گرايي سپري شده است و جامعه، صنعت و دانشگاه بايد زمينه هاي لازم براي کسب تجربه مفيد را براي دانشجويان فراهم سازد. پذيرش کارآمـوزان از دانشگاهها ، به عنوان کوششـي جهت التـيام شکاف بين نظام آموزش رسـمي با آنچه در صنعت مي گذرد "عرصه عمل" صورت گرفته است تا بخشي از خلا آموزشي، آشنايي با حرف و مشاغل در صنعت را ترميم نموده، به توسعه نگرش دانشجويان نسبت به نظام صنعتي بيانجامد.
  وقوف بيشتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به آنچه که در صنعت مي گذرد، آن ها را قادر خواهد نمود، تا دامنه گسترش اطلاعات و مهارت ها و شناسايي حرف را توسعه ميدهد. علاوه بر اين، تماس از نزديک دانشجویان با صنعت، فرصتهاي مناسب را براي بهره گيري از يافته ها و دانسته هاي آکادميک در موقعيتهاي عملي را فراهم مينمايد و فرصتهاي مناسبي را جهت استعداد سنجي و به محک نهادن علاقه کارآموزان در پي خواهد داشت.
  کارآموزي دانشجويان، با توجه به متداول ترين شیوه کارآموزي يعني آموزش در محيط حرفه و آموزش در محيط مادي صورت گرفته تا با انتقال آموزش به محيط حرفه و بهره گيري از دانش ناشي از محيط کار، بتوان حلقه هاي مفقوده را در نظام آموزش دانشگاهي تکميل نمود.
  شرایط اخذ کارآموزی
  اخذ کارآموزی مشروط به گذراندن تعداد واحد مورد نظر بر اساس رشته می باشد (با توجه به جدول زیر)
  نکته: درس کارآموزی حتما باید در تابستان اخذ گردد.
  تبصره: درصورتیکه دانشجو تعداد واحد مجاز برای کارآموزی را گذرانده باشد و در نیمسال اول یا دوم تحصیلی بیش از 12 واحد نداشته باشد، می تواند کارآموزی را نیز اخذ نماید.
   
  رشته شرایط اخذ کارآموزی مدت دوره
  مهندسی مکانیک (کارآموزی 1) بعد از گذراندن حداقل 65 واحد 136 ساعت
  مهندسی مکانیک (کارآموزی 2) پیش نیاز: کارآموزی 1 136 ساعت
  کاردانی مکانیک بعد از گذراندن حداقل 55 واحد 360 ساعت
  کارشناسی ناپیوسته مکانیک بعد از گذراندن حداقل 55 واحد 360 ساعت
  مهندسی عمران ترم 6 به بعد 300 ساعت
  مهندسی برق بعد از گذراندن حداقل 90 واحد 300 ساعت
  مهندسی صنایع ترم 5 به بعد – بعد از گذراندن حداقل 55 واحد 240 ساعت
  مهندسی کامپیوتر ترم 6 به بعد - پیشنیاز: درس روش پژوهش و ارائه 300 ساعت
  مهندسی مواد بعد از گذراندن حداقل 100 واحد 240 ساعت
  مهندسی ایمنی (کاراموزی 1) بعد از ترم 4 160 ساعت
  مهندسی ایمنی (کاراموزی 2) بعد از ترم 6 160 ساعت
  مهندسی شیمی بعد از گذراندن حداقل 90 واحد 300 ساعت
   
  جدول 1 - شرایط اخذ کارآموزی و طول دوره

   
  مراحل اخذ کارآموزی
  الف) دریافت معرفی نامه کارآموزی

  • ابتدا باید با استاد مربوطه در مورد کارآموزی و مکان گذراندن دوره کارآموزی صحبت نمایید.
  • با صنعت مربوطه صحبت کرده و موافقت آنها را برای گذراندن کارآموزی اخذ نمایید.
  درس کارآموزی را در زمان انتخاب واحد اخذ نمایید.
  • سپس درخواست خود را مبنی بر گذراندن کارآموزی برای صنعت مورد نظر از طریق پرتال دانشجویی به واحد ارتباط با صنعت ارائه نمایید تا معرفی نامه برای آن صنعت صادر شود.
  • دریافت نامه از طریق پرتال دانشجویی (یا در موارد خاص مراجعه به واحد ارتباط با صنعت) و ارائه به صنعت و گذراندن دوره کارآموزی
   ب) ثبت نمره کارآموزی
  • نمرات کارآموزی حداکثر تا قبل از حذف و اضافه باید به حوزه آموزش ارائه گردد.
  • خاتمه کارآموزی منوط به دریافت نامه رسمی از سوی صنعت خطاب به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد (پاسخ به نامه معرفی نامه) که در آن قید شده باشد که دانشجو کارآموزی را با تعداد ساعات مورد نظر گذرانده است.
  • ارائه دو فرم دیگر شامل فرم ساعات ورود و خروج دانشجو به آن صنعت با مهر مسوول مربوطه، فرم نمره توسط سرپرست مربوطه در صنعت (از 4 نمره) نیز باید ارائه گردد.
  • ارائه گزارش کارآموزی به استاد مربوطه در دانشگاه به منظور دریافت  مابقی نمره دانشجو (از 16 نمره) اجباری است. همچنین باید دیگر نامه های صادر شده (فرم ساعت ورود و خروج) هم تحویل استاد شود. استاد باید نمره مورد نظر را در فرم نمره قبل لحاظ کرده و دانشجو باید تمامی مدارک را به واحد ارتباط با صنعت تحویل دهد.
  • فرم نمره پس از تایید واحد ارتباط با صنعت، به آموزش برای بازگشایی لیست نمره تحویل داده می شود.
  • استاد مربوطه، نمره دانشجو را ثبت می نماید.
  نکته: حتما کارنامه تحصیلی خود را برای ثبت نمره کارآموزی بررسی نمایید. در صورت عدم ثبت نمره طی 1 ماه حتما به آموزش مراجعه نمایید
  .

   

   
  شکل 1 - روند اخذ کارآموزی تا ثبت نمره درس در کارنامه دانشجو

  • نحوه درخواست اخذ کارآموزی

   
  بازه زمانی دریافت معرفی نامه: ابتدای هر نیمسال تحصیلی، پس از انتخاب واحد به مدت 25 روز

  بازه زمانی ثبت نمره: انتهای هر نیمسال تحصیلی، به مدت 30 روز

   
   
  بمنظور درخواست مراحل زیر را طی نمایید.


  1. ابتدا نام شرکت مورد نظر را جستجو نمایید و در صورت عدم وجود شرکت از محل جدید نام شرکت خود را ثبت نمایید.
  1. مشخصات شرکت مورد نظر خود را در صورت عدم وجود در لیست شرکتها، بطور دقیق و کامل ثبت نمایید.
  • مکان های ستاره دار الزامی است.


  3. مشاهده نام شرکت و مشخصات آن 4. تایید نام شرکت و مشخصات آن

   
   
  5. پس از تایید واحد ارتباط با صنعت، شما می توانید معرفی نامه خود را از پرتال دانشجویی خود دریافت نمایید.
  نمونه نامه که از طریق پورتال قابل دریافت می باشد

   

   

  6. پس از گذراندن دوره کارآموزی، فرم های مربوطه را تکمیل و با دریافت نامه خاتمه به دانشگاه (به ترتیب: استاد، واحد ارتباط با صنعت، آموزش) مراجعه نمایید.

   

  نمونه نامه خاتمه کارآموزی، رسالی از صنعت به دانشگاه