بازدید علمی دانشجویان رشتهٔ مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین از ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان

۲۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۳۲ کد : ۲۷۵ اخبــــار مجتمع
تعداد بازدید:۳۸۴

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، دانشجویان رشتهٔ مهندسی شیمی و مهندسی ایمنی دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین از ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرستان بازدید نمودند.

در ادامهٔ بازدیدهای دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین از صنایع، تعداد ۴۹ نفر دانشجویان از واحدهای مختلف این ایستگاه بازدید به عمل آوردند.


نظر شما :