کسب رتبه سوم و یک عنوان شایسته تقدیر توسط روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در دومین جشنواره منطقه ۹ کشور

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۰:۴۹ دستاوردها
تعداد بازدید:۱۱۳۳

 

کسب رتبه سوم و یک عنوان شایسته تقدیر توسط روابط عمومی مجتمع آموزش عالی اسفراین

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، با حضور مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم، برگزیدگان دومین جشنواره تولیدات روابط عمومی‌های برتر منطقه ۹ کشور معرفی شدند.

در داوری این جشنواره دانشگاهها به دو دسته بالای ۳ هزار نفر و زیر ۳ هزار نفر جمعیت تقسیم شدند که توسط حوزه وزارتی وزارت عتف دانشگاه های ذیل به ترتیب رتبه اول تا سوم و شایسته تقدیر در ۴ شاخص ارزیابی شدند.

آثار ارسالی به این جشنواره در چهار محور شامل سه محور عمومی شامل “اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌ها”، “تبلیغات و انتشارات"، "روابط عمومی الکترونیک" و یک محور ویژه “جهاد تبیین” مورد داوری قرار گرفت. 

دانشگاههای زیر ۳ هزار نفر جمعیت: دانشگاه کوثر رتبه اول دانشگاه تربت حیدریه رتبه دوم مجتمع آموزش عالی اسفراین رتبه سوم

دانشگاههای بالای ۳ هزار نفر جمعیت: دانشگاه حکیم سبزواری رتبه اول دانشگاه بیرجند رتبه دوم دانشگاه سمنان رتبه سوم

دانشگاه شایسته تقدیر در شاخص یک: دانشگاه بیرجند دانشگاه شایسته تقدیر در شاخص دو: دانشگاه سمنان دانشگاه شایسته تقدیر در شاخص های ۳ و ۴: دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه شایسته تقدیر در شاخص یک: دانشگاه کوثر بجنورد

شایسته تقدیر در شاخص دو: دانشگاه تربت حیدریه

شایسته تقدیر در شاخص ۳(روابط عمومی الکترونیک):مجتمع آموزش عالی اسفراین

شایسته تقدیر در شاخص ۴:دانشگاه بزرگمهر قائنات