حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲

۲۸ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۹ دستاوردها
تعداد بازدید:۱۶۸۶
حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲ به استناد گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)
حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲

حضور "جناب آقای دکتر حاتمی" عضو هیات علمی و ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین در لیست یک درصد دانشمندان برتر و نخبگان علمی جهان در سال ۲۰۲۲ به استناد گزارش موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) برای هفتمین سال پیاپی را به این دانشمند نخبه و خانواده بزرگ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین تبریک و تهنیت عرض می نماییم.